Az Üzemeltetési és Logisztikai Osztály osztály elérhetőségei:

Telefonszám: 06-28/507-780, 06-28/507-658

A műszaki igazgató felügyelete alá tartozó, közel 50 főt foglakoztató  osztály feladatai a következők:

Anyag-, és eszközgazdálkodás területe:

  • Szakmai és egyéb anyagok, felszerelési tárgyak beszerzése a betegellátás igényeihez igazodva, a keretgazdálkodási szabályok betartásával.
  • Az orvos-szakmai gépek, műszerek karbantartása, a beszerzett eszközök nyilvántartása, üzemeltetése.

Fenntartási és egyéb feladatok:

  • A kórház épületeinek és gépészeti berendezéseinek üzemeltetése, valamint a betegellátás során felmerülő javítási, fejlesztési és beszerzési feladatok ellátása.
  • Gépjárművek üzemeltetése, vérszállítás
  • Betegellátás során keletkező kommunális és veszélyes hulladék gyűjtése, elszállíttatása.
  • Az intézmény működéséhez szükséges hő-, víz és villamosenergia, biztosítása a hozzá tartozó gépészeti rendszerek üzemeltetésével.
  • Nővérszálló üzemeltetése.