Pest Megyei Flór Ferenc Kórház pályázatot hirdet

 

Népegészségügyi ellenőr vagy felügyelő, vagy Közegészségügyi járványügyi felügyelő

munkakör betöltésére.

A jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A betegellátó egységekben folyó infekciókontroll tevékenységek felügyelete, előírt higiénés rendszabályok betartása, oktatás. A mikrobiológiai és aktív survillance programokban aktív részvétel, kötelező jelentések elvégzése. A higiénés problémák jogszabályoknak megfelelő megoldása. A kórházhigiéniával kapcsolatos intézeti belső szabályozó dokumentumok előkészítése és aktualizálása. Aktuális higiénés-járványügyi problémák megoldásában rugalmas részvétel.

Illetmény és juttatások:

KJT. alapján, valamint a 2003. évi LXXXIV. tv. az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Egészségügyi főiskolai szakirányú szakán szerzett diploma. Népegészségügyi ellenőr vagy felügyelő, vagy Közegészségügyi járványügyi felügyelő vagy egészségügyi gondozás és prevenció szak,
  • Kórházhigiénés területen szerzett szakmai tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat
  • felhasználás szintű ismeretek: internet, levelező rendszerek, MS Office, MS Windows NT/2000/XP
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség
  • büntetlen előélet.

 A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • részletes szakmai önéletrajz;
  • végzettséget igazoló okiratok másolata;
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 11.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, 2143 Kistarcsa, Semmelweis tér 1., Dr. Berzéné Vági Andrea ápolási igazgatónak kérjük címezni. (Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ALT/3221-1/2020)

Elektronikus úton: Dr. Berzéné Vági Andrea részére a palyazat@florhosp.hu e-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

Közigállás Állásportálon való közzététel időpontja: 2020. július 12.