Hivatalos dokumentáció kikérésének módja

Hivatalos dokumentáció kikérésének módja

 

Betegdokumentáció kiadása járványügyi vészhelyzet idejére

 Tisztelt Betegeink!

COVID-19 esetek gyors terjedése következtében kialakult pandémiás veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi intézményekben a további terjedést megelőző védelmi intézkedések bevezetése vált szükségessé. Ezért a betegdokumentáció kiadását is szükséges korlátozni, a személyes ügyintézés erre az időszakra való felfüggesztésével.

A dokumentum másolatok kiadása kizárólag online módon történik, a következő esetekben:

A beteg által halaszthatatlan, saját részre igényelt egészségügyi dokumentumok másolata esetében

Boncjegyzőkönyv kikérése esetében

A kikérés menete:

  • orvos igazgatóságnak emailen megküldött kérvény (vagy szkennelt, általunk megküldött, kitöltött formanyomtatvány) a kiadandó dokumentum pontos megnevezésével, valamint csatolva a személyi igazolvány, és lakcímkártya sajátkézzel aláírt szkennelt példánya

 

  • a kért okiratok másolatának elkészítését követően a kórház emailben értesíti az igénylőt a térítési díj átutalással történő megfizetésére

 

  • amennyiben a térítési díj beérkezett az intézet számlájára, a dokumentum jelszavas védelemmel ellátott tömörített fájlformátumban kerül megküldésre, amelynek a megtekintéséhez szükséges jelszót SMS üzenetben küldjük meg.

 

INT24-13 Egészségügyi Dokumentáció Kikérő Lap

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Kórházunkban ellátott személyek egészségügyi dokumentációját (pl. zárójelentés, ambulánslap stb.) az orvos-igazgatóságon keresztül személyesen, formanyomtatvány kitöltésével lehet kikérni.

A dokumentáció kikérésének menete a következő:
1. alkalom: személyesen, vagy indokolt esetben a meghatalmazással rendelkező személy az orvos-igazgatóságon kitölti a kérelemre vonatkozó formanyomtatványt, és egyezteti azt az időpontot, amikor betekinthet a kikért anyagba, ill. kiválaszthatja a másolni kívánt dokumentumot.
2. alkalom: az előzőleg kikért dokumentációba való betekintés, ill. a másolandó anyag kiválasztása, kifizetése.

A dokumentum másolás árát a Térítési Díjszabályzat 4. melléklete tartalmazza, amely megtalálható a közérdekű információink menüpont alatt az Általános közzétételi lista II. fejezet 5. pontban

Tájékoztatást lehet kérni a következő telefonszámokon: 06-28-507-603 vagy a 28 507-600 / 161 melléken

 Felhívom a figyelmet, hogy 2019. június 01-től az orvos-igazgatóságon

a dokumentum kikérése és kiadása

hétfőtől – csütörtökig 10.00-13.00 közötti időszakban

lehetséges.

 

INT24-13 Egészségügyi Dokumentáció Kikérő Lap

 

AZ ORVOSIGAZGATÓSÁG a Kórház első emeletén,
a „B” épület felé vezető folyosón középtájon jobbra található.