Az osztály adatai

Osztályvezető főorvos: Dr. Kirschner Róbert Ph.D
Főnővér:  Szabóné Fábián Katalin
Telefon: 06-28-507-600 / 328
E-mail cím: belv@florhosp.hu
OEP kód: 130910102
Szakma: 0100 belgyógyászat
0105 nefrológia
Progresszivitási szint: 1belgyógyászat
2nefrológia
V. Belgyógyászat – VI. emelet
ELLÁTANDÓ – OSZTÁLYHOZ TARTOZÓ – TELEPÜLÉSEK

Rólunk

AZ OSZTÁLY ELHELYEZKEDÉSE:
V. Belgyógyászat a főépület VI. emeleten 58 ágyon működik.

5_belgyogy_4

9 x 6 ágyas kórterem
2 x 2 ágyas fürdőszobás kórterem áll rendelkezésre
Az osztályon 5 db nephrológiai II. progresszivitással rendelkező ágy is található
SZOLGÁLTATÁS: mind két szinten összesen 92 ággyal, külön vizsgálóhelyiséggel, ebédlővel, kiszolgáló helységekkel áll a betegek rendelkezésére.
Az osztály gyógyító tevékenysége
Mindkét rész szakterülete alapvetően általános belgyógyászati jellegű, melyet nefrológiai profil egészít ki a VI. emeleten. A betegek színvonalas ellátását a osztályon dolgozó belgyógyász szakorvosok tapasztalata és felkészültsége, a szakorvos jelölt kollégák fiatalos lendülete, orvosszakmai elkötelezettsége és ambíciója garantálja. Az osztályunkon folyó szakmai teammunka hatékonyságát és színvonalát, valamint a belgyógyászati ellátás során elengedhetetlenül szükséges multidiszciplináris szemléletet erősíti az, hogy szakorvosaink többsége további (nefrológiai, gastroenterológiai, pulmonológiai, diabetológiai és kardiológiai) szakvizsgával is rendelkezik.
A Sürgősségi Betegfelvételi Osztály által beutalt betegek nagy száma miatt korlátozott számban tudunk betegeket felvételre előjegyezni. Előjegyzést az osztályvezető főorvostól, lehet kérni.

5_belgyogy_2

Szakmai, tárgyi feltételek: a személyi feltételek és a műszeres felszereltségünk megfelel az ÁNTSZ előírásoknak, ill. az osztály magas színvonalú működéséhez szükséges eszközfejlesztést is megvalósítunk. Osztályunkon – a fekvő- és járóbeteg-ellátás keretében egyaránt – számos műszeres vizsgálatra nyílik lehetőség (a teljesség igénye nélkül) pl. echocardiographia (szív ultrahang vizsgálat), ABPM, HOLTER, terheléses EKG, légzésfunkció, testösszetétel vizsgálat, angiológiai doppler, hasi ultrahang, CT és MR vizsgálatok, gastro- és colonoscopia stb.
Képzés, továbbképzés: Az osztály a Semmelweis Egyetemen belgyógyászati és kardiológiai képzésre egyaránt akkreditált, részt veszünk a medikus és rezidensoktatásban, a belgyógyászati, kardiológiai és háziorvosi szakorvosi képzésben.

 

5_belgyogy_3

Osztályunk gyakorlatokhoz tartozó akkreditált képzőhelyként továbbá a következő szakorvos jelölt kollégák számára is rendelkezére áll: bőrgyógyász (kardiológia gyakorlat 3 hónap), fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás (belgyógyászat gyakorlat 3 hónap, kardiológia gyakorlat 1 hónap), foglalkozás-orvostan (belgyógyászati és foglalkozás-belgyógyászati gyakorlat 6 hónap), gasztroenterológia (általános belgyógyászat gyakorlat 6 hónap, kardiológiai-pulmonológiai osztályos gyakorlat 3 hónap), geriátria (általános belgyógyászati törzsgyakorlat belgyógyászati osztályon 6 hónap, átalános belgyógyászat gyakorlat 12 hónap), haematológia (belgyógyászati törzsképzési gyakorlat 5 hónap, belgyógyászati szakgyakorlat 12 hónap, kardiológia gyakorlat 5 hét ), igazságügyi orvostan (belgyógyászati osztályos gyakorlat 2 hónap), infektológia (belgyógyászati gyakorlat 6 hónap), klinikai genetika (belgyógyászati gyakorlat 2 hónap), klinikai onkológia (általános belgyógyászati gyakorlat 5 hónap, kardiológiai osztályos gyakorlat 3 hónap), megelőző orvostan és népegészségtan (belgyógyászati törzsgyakorlat 2 hónap), nefrológia (belgyógyászati törzsképzési gyakorlat általános belgyógyászati osztályon 5 hónap, kardiológia 6 hét, belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati gyakorlat 12 hónap), neurológia (belgyógyászati gyakorlat 3 hónap), nuleáris medicina (belgyógyászati gyakorlat 6 hónap), oxiológiai és sürgősségi orvostan (belgyógyászati gyakorlat 3 hónap), patológia (belgyógyászati gyakorlat 1 hónap, fekvőbeteg-ellátásban eltöltött gyakorlat a szakképzést irányító egyetem által megadott program szerint 3 hónap), pszichiátria (belgyógyászati gyakorlat 1 hónap), reumatológia (általános belgyógyászati osztályon 7 hónap), sugárterápia (belgyógyászati gyakorlat 1 hónap), szívsebészet (kardiológiai gyakorlat 2 hónap), tüdőgyógyászat (általános belgyógyászati gyakorlat 3 hónap, kardiológiai osztályos gyakorlat 3 hónap).
A ráépített szakorvosképzés keretében sportorvostan (3 hónap belgyógyászat gyakorlat) szakorvos jelöltek képzésére akkreditált osztályunk.
Tudományos tevékenység: az osztály tudományos tevékenysége a belgyógyászat és a kardiológia különböző területeit fedik le. Tudományos eredményeinkről rendszeresen nemzetközi és hazai kongresszusokon számolunk be, hazai és magas impakt faktorral rendelkező nemzetközi tudományos folyóiratokban publikálunk.

5_belgyogy_1

Havonta tartunk folyóirat-referálókat, részt veszünk a kórház tudományos életében, háziorvosi, szakorvosi továbbképzéseken egyaránt.

 

Az osztály orvosai

NÉV BEOSZTÁS SZAKVIZSGA
Dr. Kirschner Róbert PhD osztályvezető főorvos  belgyógyász, kardiológus
Dr. Tömlő Raimund szakorvos, osztályvezető helyettes  belgyógyász, kardiológus, angiológus
Dr. Kardos Mária főorvos  belgyógyász, diabetológus
Dr. Szalay Tamás
rezidens általános orvos
Dr. Kun Enikő Zsuzsanna szakorvos belgyógyász
Dr. Csapláros Dóra

Dr. Rákossy Wanda (szerz.)

szakorvos

szakorvos

belgyógyász

belgyógyász, nefrológus

Dr. Rakonczai Marcell
rezidens általános orvos
Dr. Szabó Tamás szakorvos / főorvos belgyógyász, nefrológus
Dr. Farkas Éva   (járó ) szakorvos/főorvos tüdőgyógyász

      Dr. Nikolényi Márta Helga                              rezidens                                                                               általános orvos

     Dr. Czura-Szabó Ágnes                                   általános orvos