Előjegyzés első szakvizsgálatra

Egészségügyi dokumentáció másolat igénylése :    kikérés módja,   Eü.dokumentációt kikérő lap,     INT24 Térítési díjszabályzat

Parkolás rendje: Parkolás a kórház előtt.  

Parkolás a kórház területén

Közérdekű adatok igénylése: INT45_Közerdekű adatok megismerésének szabályzata

Használt tűk fecskendők gyűjtése (gyűjtőpont : a kórház főbejáratánál, a személyportai folyosón elhelyezett gyűjtőedényben)                                                                     Használt tűk,fecskendők elhelyezésének módja